Müşteri Odaklılık

Başarımız, müşterinin güveni ve tatminine bağlıdır. Bu başarı için müşterilerimizin bizden ne istediğini doğru ve eksiksiz olarak anlamanın ötesinde, değişen şartlar doğrultusunda bizden neler talep edebileceklerini algılamaya odaklanırız. Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamak, analiz etmek, değerlendirerek en uygun şekilde yerine getirmek ve sunduğumuz ürün/hizmetimiz hakkında geri bildirim mekanizmasını sürekli açık tutmak şirket kültürümüzün bir parçasıdır. Müşterilerimizle uzun dönemli ilişkiler kurmayı ve bize olan bağlılıklarındaki sürekliliği bu şekilde sağlayabileceğimize inanıyoruz.

Çözüm ve Sonuç Odaklılık

Her ne kadar önleyici yaklaşımı şirket bünyemize yerleştirmiş olsak da tüm ilişkilerimizde problemlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Önemli olan bu problemleri tekrar yaşanmayacak ve alternatif çözüm yolları ile en hızlı ve etkin şekilde çözmeye odaklanmaktır. Ayrıca şirket olarak tüm faaliyetlerimizi hedeflerimiz doğrultusunda planlar, uygular, değerlendirir ve sonuçlarını izleriz ve bu sonuçların amaçlarımıza ulaşma durumunu sürekli gözden geçiririz.

Esneklik ve Hız

Yaşadığımız yüzyılın en önemli değeri zaman ve bu zamanı en etkin, kapsamlı ve alternatifli olarak yaşamak da onun en önemli parçasıdır. Hepimiz bu bilinç içerisinde ürün/hizmet gerçekleştirmede zamana karşı yarışmayı ve bu yarış içerisinde en kısa sürede çözüm için en esnek alternatifleri üretmeyi kendimize amaç ediniriz. Hedeflerimize ulaşmamızdaki en büyük etken paydaşlarımızın dengeli memnuniyetidir. Bu memnuniyeti sağlamak için de iletişimimizde esneklik ve hızı en önemli unsur olarak görmekteyiz. Rakiplerimizden sıyrılacağımız en önemli özelliğimizin de esneklik ve hızdaki kalitemiz olacağı düşüncesindeyiz. Bu anlamda hepimiz, günümüzde beklentilerin bir şey elde etmek değil, en hızlı ve komple çözümlerle en kısa sürede elde etmek olduğunun bilinci ve kararlılığı içerisinde davranmalıyız.

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Şirketimizde ilişkiler, dürüstlük ve güven ilkesine dayalı olarak yürütülür. Yöneticilerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, yasal olarak bağlı olduğumuz kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerimizde dürüstlük ve güven en ön plandadır. Yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaparız. İşi doğru yapmakla kalmayıp, aynı zamanda doğru işleri yaparız. Şirket kültürümüzün en önemli parçası tüm ilişkilerimizde dürüstlük ve güvene bağlılığımızdır.

Paydaş Memnuniyetine Önem

Sürdürülebilir başarıya ancak paydaşlar arasında dengeli memnuniyet sağlanarak ulaşılabilir. Hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, yasal olarak bağlı olduğumuz kurum/kuruluşlar ve toplum bizim temel paydaşlarımızdır. Tüm bu paydaşlarımızın beklentilerini sağlam temelli yollarla periyodik olarak toplamak, değerlendirmek ve diğer paydaşların memnuniyetine de zarar vermeyecek şekilde bu beklentilerini yerine getirmek temel yaklaşımımızdır. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyetini ve gelişmelerini sağlamayı hedeflerimize ulaşmakta en önemli unsur olarak görmekteyiz.

İletişimde Etkinlik

Hedeflerimizi elde etmenin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamanın en önemli yolu; hızlı, tutarlı, adil ve hassas bir iletişim ağı kurmakla mümkündür. Yapılan tüm hataların kök nedeninin iletişim eksikliğinden kaynaklandığının bilincinde hareket ederiz. Bu nedenle tüm kararlarımızda, faaliyetlerimizde ve ilişkilerimizde etkin iletişim, olmazsa olmazlarımız arasında yer almaktadır.